Andrzej Fader FaderProduction

• scenariusze • nagrania• montaż audio&video • grafika • filmCzłowiek patrzy, a kamera widzi

nie ma więc przekazu, który nie niósłby w sobie pewnej wizji świata nie ma ustawienia kamery, które jest bez znaczenia.

The man looks and the camera sees,

so there's no trassmision which wouldn't carry some vision of the world, there's no camera's arrangement which is irrelevant.